Pokaż
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Ukryj

KOMENTARZ PRZED SESJĄ: EURUSD – cisza przed burzą.
Notowania EURUSD nie wykazują większych zmian, co z jednej strony typowe jest dla początku tygodnia, ale z drugiej strony taka niska zmienność zapowiada większe emocje na rynku.

Brak większej zmienności na rynku wydaje się być krótkookresowy. Notowania EURUSD oscylują przy 1,3704, w pobliżu kluczowego wsparcia układu wzrostowego (1,3654). Z technicznego punktu widzenia układ wzrostowy jest nadal obowiązujący, a brak większego spadku powoduje, że zaczyna się robić nerwowo. Czynniki geopolityczne zaczynają mieć także znaczenie, choć na razie odzwierciedlone tylko w cenie złota. Dla EURUSD najważniejsza będzie środa, kiedy poznamy raport z posiedzenia Fed-u, tzw „minutki”. Dla inwestorów najważniejsza informacja to, kiedy pierwsza podwyżka stóp procentowych – w tym roku czy dopiero w 2015. Z technicznego punktu widzenia rynek powinien przetestować wskazane wsparcie, ale do jego przebicia potrzeba „mocnego impulsu”. Jak na razie nic nie wskazuje na to, co takim impulsem może być. Tym samym inwestorzy mogą próbować odbudować popyt przy wskazanym wsparciu. Z układu pivotow, poziomem względnej równowagi jest dziś 1,3729 ze wsparciami 1,3707 i 1,3674 a oporami 1,3762 i 1,3784.Iron_April_720

KOMENTARZ PRZED SESJĄ: EURJPY – bez zmian w polityce BoJ.
Bank Centralny Japonii nie dokonał zmian w prowadzonej polityce monetarnej. Rynek nie zakładał, co prawda zmiany, ale już nie raz był zaskakiwany. Notowania jena bez większych zmian.
Bank Centralny Japonii w spokoju oczekuje na wyniki wskaźników makroekonomicznych w Japonii, zwłaszcza po stronie sprzedaży detalicznej, zanim podejmie decyzje o ewentualnym dalszym luzowaniu polityki lub innych programach w większym stopniu stymulujących gospodarkę. Według raportu może to potrwać do 2 miesięcy. Do tego czasu nie należy liczyć się z reakcją banku. W efekcie decyzji BoJ jen nie wykazuje większych zmian. Układ rynku powoduje, że EURJPY jest pod presją podaże jeszcze ze względu na wycenę euro. Notowania znajdują się jeszcze w poprzednim kanale konsolidacji 141,50 -140,40. Należy jednak pamiętać, ze rośnie ryzyko na Wschodzie i jako pochodna wzrostów na złocie wzrosnąć mogą także notowania EURJPY. Z ważnych danych makroekonomicznych dla wyceny EURJPY będą „minutki” z posiedzenia Fed-u opublikowane już jutro. Z układu pivotów najważniejszym poziomem na dziś jest 141,57 ze wsparciami 141,23 i 140,73 a oporami 142,02 i 142,37.

KOMENTARZ PRZED SESJĄ: ZŁOTO – rośnie ryzyko, rośnie złoto.
Ceny kruszcu pokazują, że rynek ponownie zaczyna niepokoić się wydarzeniami na Ukrainie. Brak scenariusza możliwych wydarzeń, ich skali i wpływu na rejon powoduje, że rośnie spekulacyjny popyt na złoto.
Podczas wczorajszej sesji byliśmy świadkami braku wystarczającej siły ze strony podaży, która mogłaby doprowadzić do większego spadku cen. Układ czynników geopolitycznych sprzyja ryzyku, dlatego każdorazowo doniesienia o zaostrzaniu się sytuacji na Wschodzie powodują zwiększoną reakcję ze strony spekulantów, którzy kupują złoto. Dziś po 7,30 byliśmy świadkami wzrostu cen kruszcu z 1301 do 1305 w 3 minuty. Taka sytuacja pokazuje, że traderzy z Europy chcą szybko wykorzystać niskie jeszcze poziomy do nowego kupna. Sytuacja na rynku robi się nerwowa. Podtrzymuje scenariusz z zeszłego tygodnia, według którego przebicie poziomu 1307 będzie sygnałem o przejściu z fazy sprzedawania złota do fazy jego kupna. Z technicznego punktu widzenia następnym oporem jest 1315.

Przygotowane przez: Grzegorz Jaworski, IronFX Warsaw Representative Office

Zapraszam do rejestracji  webinaria, podczas których omawiamy na żywo sytuacje na najważniejszych parach walutowych.
Link do rejestracji: https://attendee.gotowebinar.com/register/1431328101434914306

Zastrzeżenie: Przedstawione informacje upowszechniane są w celu reklamy lub promocji usług i nie stanowią porady lub rekomendacji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi gwarantującymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. IronFX może występować jako zleceniodawca (tj. kontrahent) przy realizacji zleceń klientów. Ten materiał wyraża jedynie osobistą opinię autora/-ów i cele inwestycyjne klienta oraz poziom tolerancji ryzyka nie zostały uwzględnione. IronFX nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji klienta (w tym stratę środków) podjętych na podstawie zawartych informacji. Wyniki historyczne nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości. Redystrybucja tych materiałów jest zabroniona. Ostrzeżenie o ryzyku Produkty typu Forex i CFD wykorzystują dźwignię finansową, która wiąże się z wysokim ryzykiem i możliwością straty całego zainwestowanego kapitału Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. I jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Rynek Forex Waluty – News
Reklama