Pokaż
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Ukryj

People’s Bank of China (PBoC) obniżył stopę rezerw obowiązkowych (RRR) o 50 punktów bazowych do 19,5% z 20%. Obniży to wymagany poziom depozytów, jakie banki muszą utrzymywać w PBoC i zwiększy płynność w systemie bankowym. Należy przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku, bank obciął swoją główną stopę procentową, aby ustabilizować chińską gospodarkę. Waluty Australii i Nowej Zelandii umocniły się w bezpośredniej reakcji na informacje płynące z Chin, ale w ciągu następnej godziny ograniczyły większość zysków.

W ostatnim czasie, wiele banków centralnych zdecydowało się na działania w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej, aby walczyć z niską inflacją, wywołaną silnymi spadkami cen ropy naftowej oraz stymulować wzrost gospodarczy. Jednak z uwagi na fakt, że w wielu krajach stopy procentowe są bliskie zera – lub znajdują się nawet na ujemnym poziomie – wygląda na to, że jedynym dostępnym obecnie narzędziem, aby wspierać wzrost gospodarczy, jest słabsza waluta. Przede wszystkim, tracąca na wartości waluta wspiera eksport, co z kolei stymuluje całą gospodarkę. Jednak, jeśli każde państwo decyduje się na taki sam krok, czyli osłabia swoją walutę, to kto może wygrać w tej grze? Jedyną pewną rzeczą będą silniejsze wahania na rynku FX oraz wyższy poziom międzynarodowych transakcji – dotyczących zarówno produktów jak i przepływów kapitałowych.

Europejski Bank Centralny (EBC) utrudnił sytuację nowemu greckiemu rządowi, decydując się na wstrzymanie bezpośredniego finansowania dla banków kraju. W swoim oświadczeniu, EBC podał, że przestaje uznawać greckie obligacje skarbowe za wiarygodne zabezpieczenie. Greckie banki nadal mogą otrzymać finansowanie za pośrednictwem Emergency Liquidity Assistance (ELA), ale po dużo wyższym koszcie. Zgodnie z informacjami greckich agencji prasowych, obecne oprocentowanie to 1,55% wobec 0,05% przy regularnym finansowaniu EBC. Dziś, ministrowie finansów Grecji i Niemiec spotkają się, aby omówić sposoby poradzenia sobie przez Grecję z jej wielkim zadłużeniem.

Z opublikowanego w środę raportu agencji ADP wynika, że w styczniu, liczba nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym USA wzrosła o 213.000 wobec 253.000 w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się zwyżki o 223.000. Na jeden dzień przed kluczową publikacją danych o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym USA, raport ADP zasygnalizował, że liczba nowych etatów poza rolnictwem może po raz kolejny wzrosnąć o minimum 200.000, co świadczyłoby o nadal poprawiających się warunkach na rynku pracy USA. Z opublikowanych w środę danych wynika także, że indeks ISM dla sektora usług USA wzrósł w okolice najwyższego poziomu od 9 lat (osiągniętego w czerwcu). Dane te wsparły dolara, który odrobił część strat z poprzedniej sesji.

W Kanadzie, indeks Ivey PMI ponownie spadł poniżej poziomu 50 punktów, który rozgranicza wzrost od regresu sektora. W styczniu, indeks spadł do 45,4 punktu z 55,4 punktu w grudniu – rynek spodziewał się poziomu 54,0 punktów. Przed publikacja wskaźnika, kurs USD/CAD silnie wzrósł powyżej 1,2500 a następnie zyskał kolejnych 50 pipsów po publikacji. Z uwagi na ostatnie obcięcie stóp procentowych przez Bank of Canada oraz spowolnienie inflacji CPI, spodziewam się, że wkrótce USD/CAD może testować barierę oporu 1,2800 – należy jedynie poczekać na koniec ostatniej fal wzrostów cen ropy naftowej.

Zaplanowane na dziś publikacje danych makro i wydarzenia ekonomiczne: W UK, Bank of England podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że bank zmieni stopy, zwłaszcza, że dwóch przedstawicieli rady polityki pieniężnej banku, którzy wcześniej głosowali za podwyżką stóp, zrezygnowali z takiego głosowania na ostatnim posiedzeniu z uwagi na spowalniająca inflację. Dlatego też, wpływ posiedzenia BoE na rynek powinien być minimalny. Inwestorzy z większą uwagą będą czekać na sprawozdanie banku z tego posiedzenia – jest ono zaplanowane na 18 lutego – może ono dać wskazówki, jak bank zareagowałby, gdyby ceny zaczęły spadać.

W Szwecji, analitycy prognozują, że produkcja przemysłowa w grudniu odbiła się wobec poprzedniego miesiąca. Takie dane byłyby pozytywne dla SEK.

W USA, rynek pozna dane o liczbie nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 31 stycznia.

Na dziś, zaplanowanych jest kilka wystąpień przedstawicieli globalnych banków centralnych: członka Rady Prezesów EBC Jensa Weidmanna, Prezesa oddziału Rezerwy Federalnej (Fed) w Bostonie Erica Rosengrena i członka zarządu EBC Petera Praeta. Z kolei, członek rady Prezesów EBC Klaas Knot będzie przemawiać w holenderskim parlamencie w sprawie programu luzowania ilościowego (QE).

EUR/USD spadł i znalazł wsparcie na linii trendu spadkowego

graph

W środę, kurs EUR/USD spadł i znalazł wsparcie w pobliżu linii krótkookresowego trendu spadkowego. Kurs pozostaje powyżej tej linii, co może sugerować, że w najbliższej przyszłości możemy mieć do czynienia z odbiciem i ponownym testem bariery oporu 1,1540 (R1). Z drugiej strony, nasze krótkookresowe wskaźniki momentum sugerują, że może dojść do dalszych spadków. RSI spadł poniżej swojej zwyżkującej linii wsparcia oraz linii 50 a MACD osiągnął już swój szczyt i spadł poniżej linii sygnałowej. Do perspektyw spadkowych przekonałby mnie dopiero wyraźny spadek poniżej 1,1260 (S1). Taki ruch mógłby wywołać dalsze zniżki w kierunku poziomu wsparcia 1,1100 (S2), czyli dołka z 26 stycznia. Biorąc pod uwagę te niejednoznaczne sygnały, preferowałbym przyjąć nastawienie neutralne w krótkim okresie i poczekać na bardziej wyraźne sygnały na temat przyszłego trendu. Na wykresie dziennym, w strukturze EUR/USD można zaobserwować niższe szczyty i dołki poniżej 50- i 200-okresowej średniej kroczącej – dlatego też, długookresowe perspektywy pozostają spadkowe.

• Wsparcie: 1,1260 (S1), 1,1100 (S2), 1,1020 (S3).

• Opór: 1,1540 (R1), 1,1650 (R2), 1,1730 (R3).

05.02.2015
Autorzy: Marshall Gittler, Charalambos Pissouros, Sakis Paraskevov – IronFX

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *Rynek Forex Waluty – News
Reklama